Vyplnění karty nabídky

Pro Váš lepší přehled v nabídkách, vyplňte její název.

Klient, kterému je nabídka určená, musí být nejdříve vytvořen. Vytvoříte jej kliknutím na tlačítko "Nový zákazník" přímo při vytváření nové nabídky, nebo v horním menu v sekci ADRESÁŘ.

Jestliže byl klient již vytvořen, vyberte jej z výběru "Zákazník".

Stav nabídky – ve výchozím nastavení "čeká na vyjádření". Tyto stavy lze editovat v nastavení v sekci parametry, jak název, tak i její podbarvení, které zlepší Vaši orientaci v přehledu všech nabídek. Dále doporučujeme vyplnit úvodní text, který se propíše do vygenerovaného PDF souboru s nabídkou. Pole "interní poznámka" slouží pro Vaše soukromé komentáře k nabídce, které uvidíte v jejím náhledu, nepropíšou se do vygenerovaného souboru PDF pro klienta. "Poznámka do nabídky" je určená pro Vás i pro klienta, propíše se do PDF.

Pokud nechcete, aby se v PDF souboru zobrazovala první stránka s Vašimi iniciály a úvodním textem, odškrtněte "Zobrazovat v PDF úvodní stránku". Stejně tak můžete odškrtnout "Zobrazovat v PDF poslední stránku s referencemi".

Aby bylo možné do nabídky vkládat jednotlivé položky, je nutné ji uložit.

nabidky-vytvoreni

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA