Vyplnění karty zakázky

Klient, kterému je zakázka určená, musí být nejdříve vytvořen. Nového klienta vytvoříte klinutím na tlačítko "Nový zákazník" přímo při vytváření nové zakázky, nebo v horním menu v sekci ADRESÁŘ.

Jestliže byl klient již vytvořen, vyberte jej z výběru "Zákazník".

Stav zakázky – ve výchozím nastavení "aktuální". Stav zakázek lze editovat v nastavení v sekci parametry, jak název, tak i její podbarvení, které zlepší Vaši orientaci v přehledu všech zakázek.

Lze nastavit datum realizace a vložit libovolnou poznámku k zakázce, která se zobrazí v jejím detailu(klient ji ve faktuře neuvidí).

Aby bylo možné do zakázky vkládat jednotlivé položky, je nutné ji uložit.

zakazky-new

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA