Editace, přesouvání a mazání složek

kat-edit

1. - přesouvání

Přesouvání složek napříč celou stromovou strukturou katalogu. Složky přesunete kliknutím a přidržením levého tlačítka myši nad ikonou č.1. Pohybem myši přesunete složku na požadovené místo. Po přesunutí je nutné celou akci potvrdit.

kat-sort

kat-savesort

2. - Otevření/zavření složky

Jestliže složka obsahuje další podsložky, zobrazí se ikona č.2. Tou je možné složku otevřít a dále ji procházet. Naopak, jestliže kliknete na otevřenou složku, tak ji tím zavřete.

3. - Smazání složky

Kliknutím na ikonu č.3 se složka smaže. S podmínkou, že je složka prázdná a neobsahuje jiné podsložky. V opačném případě ji není možné smazat.

4. - Editace názvu složky

Změna názvu složky.

5. - Přidání podsložky

Nová složka se stane potomkem složky, ve které jsme klikli na ikonu č5. Dialogové okno Vás vyzve k zadání názvu a uložení.

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA