Vytvoření struktury katalogu

Katalog Vám umožní ukládat položky ve stromové struktuře. Strom se skládá z hlavní kořenové složky, ve kterém mohou být uloženy další a další složky. V každé složce mohou být uloženy jednotlivé položky, dle Vašeho uvážení.

kat-tree

Novou kategorii lze vytvořit kliknutím na tlačítko "+" v přehledu katalogu. V dialogovém okně je nutné vyplnit název složky a potvrdit tlačítkem "Uložit". Další složky lze vytvořit stejným způsobem jak v kořenové složce, tak v jejích podsložkách.

kat-createnode

Pro přidání položek je potřeba zvolit složku, ke které budou položky náležet. Zvolíte ji kliknutím na název složky. Že je složka zvolena správně poznáte tučným zvýrazněním jejího názvu.

kat-selectnode

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA