Vyplnění karty vydané faktury

Pro vytvoření faktury je nutné, aby zákazník, kterému je faktura určena, byl vytvořen v Adresáři.

Jestliže zákazníka vytvořeného ještě nemáte, vytvoříte jej kliknutím na tlačítko "Nový". Jestliže jste řádně vyplnili údaje o klientovi, Flou Vám automaticky doplní potřebné iniciály. Datum splatnosti faktury se nastaví automaticky na +14 dní, dle potřeby jej můžete změnit. Pro přidávání položek do faktury je nutné ji nejdříve uložit.

faktury-outcome-new

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA