Zálohové a zúčtovací faktury

Zálohovou fakturu vytvoříte stejně jako běžnou fakturu. Pouze při vytváření zvolíte typ faktury jako zálohová.

vytvoreni_zalohovky

 

Vytvoření zúčtovací faktury

Zúčtovací fakturu (daňový doklad) pro zálohové faktury v režimu přenesené daňové povinnosti vytvoříte jednoduše při procesu zaplacení zálohové faktury. Zde budete vyzvání, zda si přejete vytvořit zúčtovací fakturu.

 

vytvoreni_zuctovaci

 

Jak vytvořit daňový doklad pro zálohovou fakturu, která je již zaplacená a uzamčená?

Zálohovou fakturu je potřeba v jejím detailu odemknout a následně smazat její přijatou platbu. Tak se dostane zpět do stavu "Neuhrazená" a můžete zopakovat postup pro zaplacení zálohové faktury, tentokrát se zaškrtnutou volbou pro vytvoření zúčtovací faktury.

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA