Automatické procesy

Odesílání automatických emailů - Jednoduše lze nastavit čas odeslání automatických e-mailů pro nevyřešené nabídky a faktury po splatnosti. Nastavíte přesně hodinu ve které e-maily budou odcházet.

Jestliže máte nevyřízenou nabídku, lze odeslat automaticky žádost o vyjádření se k ní.

Automatické_procesy___flou_cz

Lze také odesílat automatické upomínky pro faktury po splatnosti, kdy dáte zákazníkovi najevo, že ještě nezaplatil.

Jestliže budete upravovat nastavení automatických procesů, je potřeba tyto změny vždy "Uložit".

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA