Číselné řady

V přehledu řad vidíte, jaké je následující číslo např. "Zakázky".

Je nutné, aby šli řady po sobě, systém hlídá jejich správné pořadí. Jestliže smažete poslední fakturu, lze číslo o jedno ponížit. Jestliže smažete starší fakturu, po které již byly vygenerovanédalší řady, tak zůstane mezera. Smazané číslo se již nepřiřadí k další nové faktuře.

Počet číslic - lze nastavit i počet číslic na faktuře. Maximální počet znaků faktury je 25.

Číselné_řady___flou_cz

V části Prefix čísla lze nastavit vlastní prefix pro automatické číslování faktur, kdy se číslo faktury může skládat z textu, roku, měsíce, dne a pořadového čísla. Prefix se generuje před samostatným číslem.

Sufix čísla lze také nastavit vlastní pro automatické číslování faktur, je to přípona, která se přidá za generované číslo. (prefix = VF, sufix = 2020 → FV0012020).

Není nutností mít nastavený prefix i sufix čísla, stačí nastavit jedno z nich. Každopádně lze nastavit obojí.

Jestliže budete měnit nastavení číselných řad, je potřeba změny uložit kliknutím na "✓".

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA